VI ÄR ETT FÖRETAG SOM TAR ANSVAR

Midsona tar ansvar genom vår mission att hjälpa människor att leva ett hälsosammare liv.

Vi utvecklar, tillverkar och lanserar produkter som inspirerar till en hälsosam livsstil och som uppfyller konsumenters krav på att kunna äta nyttigt och klimatmedvetet. 

Vi har arbetat länge med hållbarhetsfrågor och ser dem som en naturlig del av vår verksamhet. För att kunna driva en hälsosam och hållbar affärsverksamhet, är vi ansvariga för att skapa en lönsam varumärkesdriven tillväxt - för när Midsona växer, växer också vår möjlighet att hjälpa ännu fler människor till ett hälsosamt liv.

Genom vår mission är det förstås också naturligt för oss att ta ett brett ansvar för att alltid driva verksamheten på ett hållbart, affärsmässigt och etiskt sätt - när det gäller öppenhet, hederlighet och vår förmåga att fullfölja våra samhälleliga förpliktelser, samtidigt som vi alltid ska arbeta för att skapa mervärde för våra intressenter. 

Våra intressenter är medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare, investerare, leverantörer och inte minst de samhällen vi verkar inom. Genom att samverka med våra intressenter på olika sätt lär vi oss att förstå behov och förväntningar och det ger oss i sin tur underlag till kontinuerliga förbättringar. 

Läs vidare på våra sidor om Hållbarhet

illustration human rights.jpg

   

Midsona arbetar efter internationella konventioner gällande mänskliga rättigheter.

Vi respekterar alla individers rättigheter och vi diskriminerar inte eller begår andra brott mot mänskliga rättigheter.

Handen liten-1.jpg

  

Midsona ska använda sig av rättvisa affärsmetoder och ha en nolltolerans vad gäller korruption. 

Vi uppmuntrar vår personal att anmäla olagligt eller oetiskt uppförande.

Arundat liteni.jpg

  

Vi respekterar våra anställdas rätt att vara representerade av en fackförening, liksom deras rätt att vara part i kollektivavtal.

Våra medarbetares hälsa och säkerhet skall alltid prioriteras. 

1liten maskros.jpg

  

Vi arbetar för att reducera vår negativa påverkan på miljön.

Miljö-, säkerhets- och hälsohänsyn skall tas vid utvecklingen av produkter och processer och vi skall prioritera miljövänlig teknologi.