AKTIEÄGARSTATISTIK*

*Förutom 1 222 000 B-aktier registrerade hos Euroclear, innehar aktieägare Ralph Mühlrad per den 30 juni 2021 ytterligare 103 000 B-aktier - registrerade hos utländsk förvaltare - dvs totalt innehav är 1 325 000 B-aktier.