AKTIEÄGARSTATISTIK*

*Förutom 2 702 000 B-aktier och 1 000 A-aktier registrerade hos Euroclear, innehar aktieägare Ralph Mühlrad per den 30 april 2024 ytterligare 200 000 B-aktier - registrerade hos utländsk förvaltare - dvs totalt innehav är 2 902 000 B-aktier och 1 000 A-aktier.