AKTIEÄGARSTATISTIK* PER 30 JUNI 2020

*aktieägare Ralph Mühlrad innehar ytterligare 100 000 B-aktier hos utländsk förvaltare.