AKTIEÄGARSTATISTIK*

*Förutom 1 191 000 B-aktier registrerade hos Euroclear, innehar aktieägare Ralph Mühlrad per den 31 december 2020 ytterligare 100 000 B-aktier - registrerade hos utländsk förvaltare - dvs totalt innehav är 1 291 000 B-aktier.