AKTIEÄGARSTATISTIK*

*Förutom 1 310 000 B-aktier registrerade hos Euroclear, innehar aktieägare Ralph Mühlrad per den 30 november 2021 ytterligare 100 000 B-aktier - registrerade hos utländsk förvaltare - dvs totalt innehav är 1 410 000 B-aktier.