Finansiella mål fastställda av Midsonas styrelse mars 2024

imageqwahj.png

1 Förändring av nettoomsättning i lokal valuta, exklusive förvärvade verksamheter och/eller varumärken. 2 EBIT/Rörelseresultat marginal före jämförelsestörande poster. 3 EBITDA rullande 12 månader inklusive proforma EBITDA från förvärv exklusive förvärvsrelaterade kostnader.