DÄRFÖR SKA DU INVESTERA I MIDSONA

En växande marknad

Midsonas marknader växer mer än den totala dagligvarumarknaden. Tillväxten drivs av flera större, globala och långsiktiga trender som en åldrande befolkning, digitalisering, ökade konsumentkrav på transparens och certifieringar, ett ökat intresse för den egna hälsan och växtbaserad mat.

En ledande position

Midsona har en ledande position inom huvuddelen av sina försäljningskanaler, vilket gör Midsona en prioriterad leverantör. Under 2019 har Midsona fortsatt stärka sina positioner på den nordiska marknaden och i övriga Europa och har byggt geografiska och kategoriplattformar. 

Aktiv i konsolideringen av marknaden - nu i hela Europa

Midsona deltar aktivt i att konsolidera marknaden och är idag ledande i Norden, en position som nåtts genom en aktiv förvärvsstrategi. I övriga Europa bedöms marknaden stå inför samma snabba tillväxt som varit i Norden de senaste åren. Midsona arbetar därför fokuserat för att vara en aktiv partner i konsolideringen av den fragmenterade europeiska marknaden.

Offensiva mål och tydliga strategier

Midsona har en klar mission och vision, offensiva tillväxtmål, tydliga strategier samt finansiell och organisatorisk kapacitet.

Starka varumärken

Midsonas strategi bygger på starka varumärken som kontinuerligt utvecklas och kompletteras via förvärv och allianser. Tio varumärken är i fokus. I Norden finns flera starka varumärken med starka positioner i sina kategorier. Under de två senaste åren har Midsona genomfört förvärv i Tyskland, Frankrike och Spanien för att skapa en stark varumärkestillväxt även i övriga Europa.