Midsonas senaste pressmeddelanden

2019-12-30

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

Midsona AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission om totalt högst 18 572 744 aktier varav 215 948 aktier av serie A och 18 356 796 aktier av serie B. De 4 392 aktier av serie A samt de 56 856 aktier av serie B som tecknades utan stöd av teckningsrätter har under december 2019 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Midsona har därmed ökat enligt följande. Före registreringen av nya aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter fanns det sammanlagt 64 943 360 aktier i Midsona, varav 751 428 aktier av serie A motsvarande 7 514 280 röster, och

2019-11-29

Midsona ändrar i koncernledningen

2019-11-29

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2019-11-25

Slutligt resultat av Midsonas företrädesemission

2019-11-22

Preliminärt resultat av Midsonas företrädesemission

2019-11-05

Midsona offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

2019-10-31

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 31 oktober 2019

2019-10-31

Ändrat antal aktier och röster i Midsona

2019-10-28

Midsona offentliggör villkoren för företrädesemissionen

2019-10-24

Penser Access: Midsona - Besparingsprogrammet börjar ge resultat

2019-10-23

MIDSONA - DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

2019-10-08

Midsona har ingått nytt långsiktigt finansieringsavtal

2019-10-01

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

2019-10-01

Midsona har beslutat om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 600 miljoner kronor

2019-10-01

Midsona slutför förvärvet av Alimentation Santé

2019-09-11

Midsonas valberedning inför årsstämma 2020

2019-09-02

Midsonas VD och ledande befattningshavare tecknar aktier i incitamentsprogram

2019-07-24

Penser Access: Midsona - Köper bolag för 694 mkr

2019-07-23

Midsona avser förvärva fransk/spanska Alimentation Santé

2019-07-19

Midsona - halvårsrapport januari-juni 2019

2019-07-12

Midsona förvärvar Ekko Gourmet

2019-07-04

Midsona förvärvar tyska Eisblümerl

2019-06-14

Midsona och Paradiset lanserar nytt varumärke ”Everyday by Paradiset” - för enklare hållbara val

2019-05-06

Penser Access: Midsona - Höjer de finansiella målen