Midsonas senaste pressmeddelanden

2020-04-02

Midsona senarelägger årsstämma

Till följd av den snabba spridningen av covid-19, och bland annat med regeringens beslut om att begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer i beaktande, har Midsonas styrelse beslutat att senarelägga årsstämman 2020. Detta för att vid ett senare tillfälle förhoppningsvis kunna erbjuda alla aktieägare möjligheten att närvara på ett säkert sätt. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 5 maj 2020 i Malmö. Midsona återkommer med en kallelse till årsstämman 2020 senast fyra veckor före det nya stämmodatumet. Stämman kommer i enlighet

2020-03-30

Midsona stärker positionen – fokus på fler prioriterade varumärken

2020-03-17

Midsona ser ökad efterfrågan

2020-03-11

Midsona fastställer nya ambitiösa hållbarhetsmål

2020-03-10

Midsona - Rättelse av igår kommunicerat pressmeddelande

2020-03-09

Valberedningen i Midsona föreslår nya styrelseledamöter

2020-02-06

Midsona - Bokslutskommuniké 2019

2019-12-30

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2019-11-29

Midsona ändrar i koncernledningen

2019-11-29

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2019-11-25

Slutligt resultat av Midsonas företrädesemission

2019-11-22

Preliminärt resultat av Midsonas företrädesemission

2019-11-05

Midsona offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

2019-10-31

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 31 oktober 2019

2019-10-31

Ändrat antal aktier och röster i Midsona

2019-10-28

Midsona offentliggör villkoren för företrädesemissionen

2019-10-24

Penser Access: Midsona - Besparingsprogrammet börjar ge resultat

2019-10-23

MIDSONA - DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

2019-10-08

Midsona har ingått nytt långsiktigt finansieringsavtal

2019-10-01

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

2019-10-01

Midsona har beslutat om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 600 miljoner kronor

2019-10-01

Midsona slutför förvärvet av Alimentation Santé

2019-09-11

Midsonas valberedning inför årsstämma 2020

2019-09-02

Midsonas VD och ledande befattningshavare tecknar aktier i incitamentsprogram