Midsonas senaste pressmeddelanden

2020-10-22 REGULATORY

Midsona - Delårsrapport januari-september 2020

Starkt fritt kassaflöde i en tid med utmanande marknadsförutsättningar

2020-10-07 REGULATORY

Midsona förvärvar danskt bolag inom växtbaserade livsmedel med 562 miljoner kronor i omsättning

2020-10-02

Midsona bjuder in till Q3-presentation den 22 oktober

2020-10-01 REGULATORY

Midsonas valberedning inför årsstämma 2021

2020-07-21 REGULATORY

MIDSONA - HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2020

2020-07-14 REGULATORY

Midsona utser Max Bokander till CFO

2020-07-13

Midsona bjuder in till Q2-presentation den 21 juli

2020-06-26 REGULATORY

Midsona förvärvar varumärket Gainomax

2020-06-25 REGULATORY

Kommuniké från Midsonas årsstämma den 25 juni 2020

2020-05-25 REGULATORY

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2020-04-28 REGULATORY

Midsona - kvartalsrapport januari-mars 2020

2020-04-21 REGULATORY

Midsona bjuder in till Q1-presentation den 28 april

2020-04-08 REGULATORY

Midsona meddelar nytt datum för årsstämma 2020

2020-04-07 REGULATORY

Midsonas CFO Lennart Svensson har beslutat att lämna Midsona 2021

2020-04-07 REGULATORY

Midsonas årsredovisning 2019 publicerad

2020-04-02 REGULATORY

Midsona senarelägger årsstämma

2020-03-30 REGULATORY

Midsona stärker positionen – fokus på fler prioriterade varumärken

2020-03-17 REGULATORY

Midsona ser ökad efterfrågan

2020-03-11

Midsona fastställer nya ambitiösa hållbarhetsmål

2020-03-10 REGULATORY

Midsona - Rättelse av igår kommunicerat pressmeddelande

2020-03-09 REGULATORY

Valberedningen i Midsona föreslår nya styrelseledamöter

2020-02-06 REGULATORY

Midsona - Bokslutskommuniké 2019

2019-12-30 REGULATORY

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2019-11-29 REGULATORY

Midsona ändrar i koncernledningen

2019-11-29 REGULATORY

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2019-11-25 REGULATORY

Slutligt resultat av Midsonas företrädesemission

2019-11-22 REGULATORY

Preliminärt resultat av Midsonas företrädesemission

2019-11-05 REGULATORY

Midsona offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

2019-10-31 REGULATORY

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 31 oktober 2019

2019-10-31 REGULATORY

Ändrat antal aktier och röster i Midsona

2019-10-28 REGULATORY

Midsona offentliggör villkoren för företrädesemissionen

2019-10-23 REGULATORY

MIDSONA - DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

2019-10-08 REGULATORY

Midsona har ingått nytt långsiktigt finansieringsavtal

2019-10-01 REGULATORY

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

2019-10-01 REGULATORY

Midsona har beslutat om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 600 miljoner kronor

2019-10-01 REGULATORY

Midsona slutför förvärvet av Alimentation Santé

2019-09-11 REGULATORY

Midsonas valberedning inför årsstämma 2020

2019-09-02 REGULATORY

Midsonas VD och ledande befattningshavare tecknar aktier i incitamentsprogram

2019-07-23 REGULATORY

Midsona avser förvärva fransk/spanska Alimentation Santé

2019-07-19 REGULATORY

Midsona - halvårsrapport januari-juni 2019

2019-07-12

Midsona förvärvar Ekko Gourmet

2019-07-04 REGULATORY

Midsona förvärvar tyska Eisblümerl

2019-06-14 REGULATORY

Midsona och Paradiset lanserar nytt varumärke ”Everyday by Paradiset” - för enklare hållbara val

2019-05-03 REGULATORY

Kommuniké från Midsonas årsstämma den 3 maj 2019

2019-05-03 REGULATORY

Midsona DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

2019-04-02 REGULATORY

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2019-03-29 REGULATORY

Midsonas årsredovisning 2018 publicerad

2019-02-08 REGULATORY

Midsona - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

2018-10-25 REGULATORY

Midsona - delårsrapport januari-september 2018

2018-10-19 REGULATORY

Ulrika Palm ny chef för Midsonas nordiska division