Midsonas senaste pressmeddelanden

2020-02-06

Midsona - Bokslutskommuniké 2019

Starkt kassaflöde med god underliggande tillväxt i verksamheten Oktober-december 2019 (fjärde kvartalet) · Nettoomsättningen uppgick till 825 Mkr (755), varav det avslutade försäljningsuppdraget Alpro uppgick till 2 Mkr (63). · EBITDA uppgick till 81 Mkr (59), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 9,8 procent (7,8). · Periodens resultat uppgick till 35 Mkr (33), motsvarande ett resultat per aktie på 0,64 kr (0,71) före och efter utspädning. · Fritt kassaflöde uppgick till 103 Mkr (44). · Midsona tillträdde förvärvet av Alimentation Santé den 1 oktober.

2019-12-30

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2019-11-29

Midsona ändrar i koncernledningen

2019-11-29

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2019-11-25

Slutligt resultat av Midsonas företrädesemission

2019-11-22

Preliminärt resultat av Midsonas företrädesemission

2019-11-05

Midsona offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

2019-10-31

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 31 oktober 2019

2019-10-31

Ändrat antal aktier och röster i Midsona

2019-10-28

Midsona offentliggör villkoren för företrädesemissionen

2019-10-24

Penser Access: Midsona - Besparingsprogrammet börjar ge resultat

2019-10-23

MIDSONA - DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

2019-10-08

Midsona har ingått nytt långsiktigt finansieringsavtal

2019-10-01

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

2019-10-01

Midsona har beslutat om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 600 miljoner kronor

2019-10-01

Midsona slutför förvärvet av Alimentation Santé

2019-09-11

Midsonas valberedning inför årsstämma 2020

2019-09-02

Midsonas VD och ledande befattningshavare tecknar aktier i incitamentsprogram

2019-07-24

Penser Access: Midsona - Köper bolag för 694 mkr

2019-07-23

Midsona avser förvärva fransk/spanska Alimentation Santé

2019-07-19

Midsona - halvårsrapport januari-juni 2019

2019-07-12

Midsona förvärvar Ekko Gourmet

2019-07-04

Midsona förvärvar tyska Eisblümerl

2019-06-14

Midsona och Paradiset lanserar nytt varumärke ”Everyday by Paradiset” - för enklare hållbara val