Midsonas senaste pressmeddelanden

2023-11-09 REGULATORY

Midsona genomför ledningsförändringar i Division North Europe

Mot bakgrund av Erk Schuchhardts beslut att lämna sin roll som Director för Division North Europe kommer Heiko Hintze att ta över denna roll och han kommer också att ingå i koncernledningen. Heiko Hintze har varit kommersiell direktör för divisionen sedan våren 2023.

2023-10-30 REGULATORY

Midsonas valberedning inför årsstämma 2024

2023-10-26 REGULATORY

MIDSONA DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2023

2023-10-11

Midsona bjuder in till presentation i samband med delårsrapporten den 26 oktober 2023

2023-07-20 REGULATORY

Midsona halvårsrapport januari-juni 2023

2023-07-06

Midsona bjuder in till presentation i samband med halvårsrapport den 20 juli 2023

2023-05-04 REGULATORY

Kommuniké från årsstämma i Midsona AB (publ) den 4 maj 2023

2023-04-27 REGULATORY

Midsona - Delårsrapport januari-mars 2023

2023-04-13

Midsona bjuder in till presentation av resultatet för första kvartalet 2023

2023-04-05 REGULATORY

Midsonas årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022 publicerad

2023-04-03 REGULATORY

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2023-03-15

Midsona utses till Supplier Engagement Leader av CDP

2023-02-13

Midsonas hållbarhetsarbete prisas

2023-02-02

Anna-Karin Falk föreslås som ny styrelseledamot i Midsona

2023-02-02 REGULATORY

Midsona Bokslutskommuniké 2022

2023-01-31 REGULATORY

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2023-01-18

Midsona bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2022

2022-12-20 REGULATORY

Extra bolagsstämma i Midsona

2022-12-19 REGULATORY

Slutligt resultat av företrädesemissionen

2022-12-16 REGULATORY

Pressmeddelande - Preliminärt resultat av företrädesemissionen

2022-12-15

Midsona får prestigefyllt klimatbetyg

2022-11-28 REGULATORY

Midsona offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen (Regulatory)

2022-11-24 REGULATORY

Extra bolagsstämma i Midsona

2022-11-22 REGULATORY

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

2022-11-08 REGULATORY

Patrik Andersson föreslås till ny styrelseordförande i Midsona

2022-10-25 REGULATORY

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

2022-10-25 REGULATORY

Kraftfulla åtgärder för att hantera exceptionell kostnadsinflation

2022-10-25

Midsona beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 600 miljoner kronor samt offentliggör villkor (Regulatory)

2022-10-17 REGULATORY

Midsonas valberedning inför årsstämman 2023

2022-10-10

Midsona bjuder in till Q3 presentation den 25 oktober 2022

2022-07-20 REGULATORY

Midsona halvårsrapport januari-juni 2022

2022-07-06

Midsona bjuder in till presentation i samband med halvårsrapport den 20 juli 2022

2022-06-03

Midsona är Symbios-vinnare för ansvarsfullt företagande

2022-05-05 REGULATORY

Kommuniké från årsstämma i Midsona AB (publ) den 5 maj 2022

2022-04-28 REGULATORY

Midsona Delårsrapport januari-mars 2022

2022-04-13

Midsona bjuder in till presentation av resultatet för första kvartalet 2022

2022-04-07 REGULATORY

Midsonas årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021 publicerad

2022-04-01 REGULATORY

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

2022-04-01

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2022 i Midsona AB

2022-03-15 REGULATORY

Midsona AB gör en förändring i koncernledningen

2022-02-10

Midsona utses till Supplier Engagement Leader av CDP

2022-02-04 REGULATORY

Midsona Bokslutskommuniké 2021

2022-01-21

Midsona bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2021 den 4 februari 2022

2022-01-20

Midsona ingår avtal med Spaniens största dagligvaruhandelskedja

2022-01-13 REGULATORY

Midsona uppdaterar om fjärde kvartalet

2021-12-08

Midsona får prestigefyllt CDP-betyg A-

2021-10-29 REGULATORY

Nytt antal röster i Midsona

2021-10-22

Midsonas största aktieägare Stena Adactum AB har köpt ytterligare aktier

2021-10-07

Midsona bjuder in till Q3 presentation den 22 oktober 2021

2021-09-27 REGULATORY

Midsonas valberedning inför årsstämma 2022

2021-08-31 REGULATORY

Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

2021-08-24 REGULATORY

Midsona genomför en riktad nyemission om 7 496 252 B-aktier och tillförs härigenom cirka 500 miljoner kronor

2021-08-24 REGULATORY

Midsona utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om upp till 500 miljoner kronor

2021-08-20 REGULATORY

Midsona stärker positionen i Finland genom förvärv