5 FEBRUARI 2021


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Den 5 februari 2021 publiceras Midsonas bokslutskommuniké för året 2020.

29 APRIL 2021


KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2021

Kommunikén publiceras kl 8.00 den 29 april 2021.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca en vecka före.

5 MAJ 2021


ÅRSSTÄMMA

Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2, Malmö

22 JULI 2021


HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2021

Publiceras den 22 JULI 2021 kl 8.00 CET.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca en vecka före.