28 APRIL 2020


DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2020

Den 28 april 2020 publiceras Midsonas delårsrapport för perioden januari-mars 2020.

ÅRSSTÄMMA 2020


Midsonas årsstämma äger rum den 25 juni 2020 kl 16.00 med registrering från kl 15.30. Stämman hålls på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Midsona publicerar kallelse till årsstämman senast fyra veckor före stämmodatumet. 

21 JULI 2020


DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2020

Publiceras den 21 juli 2020 kl 8.00 CET.

22 OKTOBER 2020


DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2020

Publiceras den 22 oktober 2020 kl 8.00 CET.