28 APRIL 2020


DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2020

Den 28 april 2020 publiceras Midsonas delårsrapport för perioden januari-mars 2020.

ÅRSSTÄMMA 2020


Midsonas årsstämma hålls i Malmö den 5 maj 2020 kl 15.00.

21 JULI 2020


Delårsrapport januari-juni 2020

Publiceras den 21 juli 2020 kl 8.00 CET.

22 OKTOBER 2020


DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2020

Publiceras den 22 oktober 2020 kl 8.00 CET.