4 FEBRUARI 2022


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

Kommunikén publiceras den 4 februari 2022 kl 8.00 CET.

Webbsänd presentation av kommunikén av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.

28 APRIL 2022


KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2022

Publiceras den 28 april 2022 kl 8.00 CEST.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.

5 MAJ 2022


ÅRSSTÄMMA 2022

MIDSONAS ÅRSSTÄMMA AVHÅLLS DEN 5 MAJ 2022

20 JULI 2022


HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2022

Publiceras den 20 juli 2022 kl 8.00 CET.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.