22 JULI 2021


HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2021

Publiceras den 22 juli 2021 kl 8.00 CET.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.

22 OKTOBER 2021


KVARTALSRAPPORT JULI-SEP 2021

Publiceras den 22 oktober 2021 kl 8.00 CET.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.

4 FEBRUARI 2022


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

Kommunikén publiceras den 4 februari 2022 kl 8.00 CET.

Webbsänd presentation av kommunikén av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.

28 APRIL 2022


KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2022

Publiceras den 28 april 2022 kl 8.00 CEST.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Max Bokander med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca två veckor före.