21 JULI 2020


DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2020

Publiceras den 21 juli 2020 kl 8.00 CET.

Samma dag håller CEO Peter Åsberg och CFO Lennart Svensson en webbsänd presentation kl 11.00. Länk för att delta i presentationen: https://financialhearings.com/event/12994

22 OKTOBER 2020


DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2020

Publiceras den 22 oktober 2020 kl 8.00 CET.

5 FEBRUARI 2021


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Den 5 februari 2021 publiceras Midsonas bokslutskommuniké för året 2020.

29 APRIL 2021


KVARTALSRAPPORT JANUARI-MARS 2021

Kommunikén publiceras kl 8.00 den 5 februari 2021.