22 OKTOBER 2020


DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2020

Publiceras den 22 oktober 2020 kl 8.00 CET.

Webbsänd presentation av rapporten av koncernchef Peter Åsberg och CFO Lennart Svensson med start kl 11. Inbjudan kommer att publiceras ca en vecka före.

5 FEBRUARI 2021


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Den 5 februari 2021 publiceras Midsonas bokslutskommuniké för året 2020.

29 APRIL 2021


KVARTALSRAPPORT JANUARI-MARS 2021

Kommunikén publiceras kl 8.00 den 5 februari 2021.

5 MAJ 2021


ÅRSSTÄMMA

Malmö Börshus, Skeppsbron, Malmö