Midsona_årsredovisning_2022_138x194.png


Midsona AB i samarbete med Aspekta och Yellon.
Tryck: Enklapack, Malmö 2023.
Foto: Niklas Thornblad, Åsa Siller