Konsumenterna av Midsonas produkter ska kunna lita på att våra produkter är säkra, hållbara och av högsta möjliga kvalitet. Det är en betydelsefull faktor i Midsonas mission att hjälpa männisor leva ett hälsosamt liv.

Midsona har en stor produktportfölj och för att kunna garantera säkra och hållbara produkter krävs en riskanalys över alla våra processer och en utförlig produktutvärdering. Vidare krävs en god relation och ett nära samarbete med våra leverantörer. Vi väljer våra leverantörer med omsorg och fokuserar på ett långsiktigt och strukturerat samarbete. 

MÄRKNINGAR

Midsonas produkter är certifierade enligt många olika standarder. Certifieringarna syns på våra förpackningar och ger konsumenten ytterligare vägledning att välja hållbara och hälsosamma alternativ. Alla certifieringar ställer stränga krav på kvalitets-, miljö- och hållbarhetsarbetet och blir som en kvalitetsstämpel på våra produkter.

  

Sammanställning logos till hemsidan.JPG

Liten Mål SäkraProdukter cropped.jpg

KNAPP hållbarhetsmål säkra produkter.jpg

STYRNINGSDOKUMENT

Produktsäkerhet är alltid högsta prioritet inom Midsona. Vår kvalitetspolicy synliggör Midsonas åtagande om ett kvalitets- och produktsäkerhetsarbete som utförs på ett systematiskt, aktivt och kontinuerligt sätt. 

Kvalitetspolicy


Mer information om detta utvecklingsområde finns i Midsonas hållbarhetsredovisning