Konsumenterna av Midsonas produkter ska kunna lita på att våra produkter är säkra, hållbara och av högsta möjliga kvalitet. Det är en betydelsefull faktor i Midsonas mission att hjälpa männisor leva ett hälsosamt liv.

Midsona har en stor produktportfölj och för att kunna garantera säkra och hållbara produkter krävs en riskanalys över alla våra processer och en utförlig produktutvärdering. Vidare krävs en god relation och ett nära samarbete med våra leverantörer. Vi väljer våra leverantörer med omsorg och fokuserar på ett långsiktigt och strukturerat samarbete. Midsonas mål är att våra leverantörer undertecknar koncernens Supply Code of Conduct, men i de fall leverantören inte är redo att underteckna hoppas Midsona kunna vara en viktig partner i att hjälpa leverantören i rätt riktning.

Våra märkningar

Våra leverantörer är certifierade enligt många olika standarder såsom EU-ekologiskt, KRAV, Fairtrade, Äkta Vara, Vegan, Eco-cert med flera. Alla dessa ställer stränga krav på kvalitets-, miljö- och hållbarhetsfrågor och blir som en kvalitetsstämpel på våra produkter.

Midsonas kvalitetsarbete styrs av gällande lagstiftning, krav från myndigheter och kunder samt branschriktlinjer. Utöver det har Midsona en egen kvalitetspolicy.

Fairtrade_206x243.png

KRAV_207x142.png

cosmos_organic.png