mål tillväxt utfall 2019.jpg


mål nettoskuldsättning utfall 2019.jpg


mål EBITDA-marginal utfall 2019.jpg


mål utdelning utfall 2019.jpg