UTFALL FINANSIELLA MÅL

Kommentarer utfall 2018 gäller Midsonas tidigare finansiella mål (för mer information se Midsonas årsredovisning 2018 sidan 42).

TILLVÄXTMÅL

MÅL EBIT-MARGINAL

MÅL NETTOSKULDSÄTTNING/EBITDA

UTDELNINGSMÅL