Midsonas årsredovisning 2020 med hållbarhetsrapport publicerad

onsdag den 7 april 2021

Midsonas årsredovisning för 2020 med hållbarhetsrapporten finns nu tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida www.midsona.com.

En utskrift av den elektroniska versionen finns tillgänglig på Midsonas huvudkontor, Dockplatsen 16 i Malmö. Beställning av tryckt årsredovisning kan göras via e-post till info@midsona.com eller per telefon 040-601 82 00.

Med anledning av den pågående coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman den 5 maj 2021 enbart ska hållas genom ett poströstningsförfarande. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare. Aktieägares deltagande och utövande av rösträtt sker genom att aktieägare poströstar i enlighet med den fullständiga kallelsen till årsstämman, vilken publicerades den 30 mars 2021. 

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom Peter Åsbergs och Max Bokanders försorg den 7 april kl 08:00 CEST.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Midsona - pressmeddelande om offentliggörande av årsredovisning 2020