Midsonas största aktieägare Stena Adactum AB har köpt ytterligare aktier

fredag den 22 oktober 2021

Stena Adactum AB, största aktieägaren i bolaget, har idag köpt 2,75 miljoner B-aktier i bolaget. Stena Adactum AB:s innehav uppgår efter förvärvet till 543 928 A-aktier och 20 541 011 B-aktier.

-Det visar på stort förtroende för bolaget när bolagets största aktieägare väljer att öka sitt ägande i bolaget. Vi är väldigt glada att Stena Adactum fortsätter att investera i bolaget, säger Peter Åsberg, koncernchef och VD för Midsona AB.  

För mer information vänligen kontakta CEO och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32 eller CFO Max Bokander, +46 (0)708 65 13 64

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Pressmeddelande 22 oktober 2021