Midsona utses till Supplier Engagement Leader av CDP

torsdag den 10 februari 2022

Midsona listas på den prestigefyllda 2021 CDP Supplier Engagement Leaderboard. I december 2021 uppmärksammades Midsona för sin klimatförändringsstrategi och sitt ledarskap av det globala ideella miljöinitiativet CDP genom betyget A-.

Bolagen med de bästa betygen för leverantörsengagemang (Supplier Engagement Rating SER) hyllas som Supplier Engagement Leaders (SEL) för sitt engagemang längs leverantörskedjan. I år omfattar det 8 procent av bolagen som besvarat hela klimatenkäten. CDP:s årliga ranking är utformad för att utvärdera och stimulera åtgärder för bolagens leverantörskedjors engagemang i klimatfrågor, baserat på CDP:s enkät om klimatförändringar. Den täcker styrning, mål, utsläpp från värdekedjan (scope 3) och strategier för leverantörsengagemang och faktorer i bolagets klimatarbete.

Under 2021 svarade över 13 000 bolag som representerar över 64 procent av det globala börsvärdet på CDP:s årliga klimatenkät. Betyget A- innebär att Midsona är ett av de 714 (5,4 procent) bästa företagen globalt när det kommer till klimatförändringsstrategi och ledarskap. CDP:s årliga process anses vara guldstandarden för företagens miljötransparens eftersom den mäter åtgärder och prestationer för att mildra klimatrelaterade risker och för att minska utsläppen av växthusgaser.

"Vi är mycket stolta över CDP:s erkännande av vår prestation eftersom det visar att vi är på en globalt hög nivå i vårt klimatarbete. Arbetet fortsätter nu för att påskynda minskningen av vår klimatpåverkan”, säger Peter Åsberg, VD för Midsona.

CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) är en internationell ideell organisation som hjälper företag att synliggöra sin miljöpåverkan. CDP-poäng sätts för att öka företagens transparens och för att vägleda, stimulera och utvärdera miljöåtgärder. Hela uppsättningen av offentligt tillgängliga poäng för klimatförändring, skogar och vattensäkerhet finns här: CDP website.

För mer information vänligen kontakta VD och koncernchef Peter Åsberg, telefon +46 (0)730 26 16 32.


Dokument och länkar

Pressmeddelande CDP 10 feb 2022 SVE