Midsona AB gör en förändring i koncernledningen

tisdag den 15 mars 2022

Midsona AB genomför en förändring i koncernledningen. Nuvarande Director Legal, Tora Molander, har som tillägg till hennes nuvarande roll utsetts till Risk- och hållbarhetsansvarig.

Tora påbörjade sin tjänst som Director Legal i november 2020. Nu utses hon till Risk- och hållbarhetsansvarig och kommer även att ingå i Midsona AB:s koncernledningsgrupp. Tora har tidigare bl.a. varit advokat och delägare i Fredersen Advokatbyrå AB.

Förändringen träder i kraft den 1 april, 2022.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Pressmeddelande ang ändring i koncernledningen 2022