Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2022 i Midsona AB

fredag den 1 april 2022

Valberedningen i Midsona föreslår Jari Latvanen till ny ledamot i styrelsen samt att befintliga ledamöter omväljs. Därmed föreslås styrelsen utökas till sju personer.

Jari Latvanen är född 1964 och har mångårig erfarenhet som vd och koncernchef inom livsmedelsindustrin samt detaljhandeln. Han är vd för den finska, börsnoterade varuhusgruppen Stockmann och har tidigare arbetat som vd för Findus Nordic och HKScan Oyj samt innehaft flera ledningspositioner vid Nestlé. Han har en gedigen internationell erfarenhet av strategiarbete, operations samt försäljning och marknadsföring. Jari Latvanen är oberoende gentemot bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Valberedningens förslag innebär att valberedningen föreslår en styrelse bestående av Ola Erici, Johan Wester, Peter Wahlberg, Henrik Stenqvist, Heli Arantola, Sandra Kottenauer samt Jari Latvanen. Vidare föreslår valberedningen omval av Ola Erici som styrelseordförande.

Information om befintliga styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida, www.midsona.com.

Valberedningens fullständiga förslag kommer presenteras i kallelsen till årsstämman. I anslutning till att kallelse till årsstämma utfärdas kommer valberedningens motiverade yttrande att publiceras på bolagets webbplats.

Valberedningen i Midsona består av Henrik Munthe, utsedd av Stena Adactum AB, tillika valberedningens ordförande, Bo Lundgren, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Jan Särlvik, utsedd av Nordea Fonder samt Ola Erici, styrelseordförande i Midsona och sammankallande i valberedningen.

Midsonas årsstämma kommer att äga rum torsdagen den 5 maj 2022 kl. 15.00 på High Court, Malmöhusvägen 1 i Malmö.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Munthe, valberedningens ordförande, tel. +46 (0) 704 85 53 73

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2022 i Midsona AB