Midsonas årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021 publicerad

torsdag den 7 april 2022

Midsonas årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 finns nu tillgänglig för nedladdning på Midsonas hemsida https://www.midsona.com/

En utskrift av den elektroniska versionen finns tillgänglig på Midsonas huvudkontor, Dockplatsen 16 i Malmö. Beställning av tryckt årsredovisning kan göras via e-post till info@midsona.com eller per telefon 040-601 82 00. Årsredovisningen finns även tillgänglig på koncernens hemsida i European Single Electronic Format (ESEF).

För mer information vänligen kontakta CEO och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32 eller CFO Max Bokander, +46 (0)708 65 13 64

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom Peter Åsbergs och Max Bokanders försorg den 7 april 2022 kl. 08:30 CEST.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Midsona_AR2021_SE_web
549300YMDO8YBYYI1981-2021-12-31-sv.zip
Pressmeddelande Midsonas offentliggörande av sin årsredovisning 2021