Midsona får prestigefyllt klimatbetyg

torsdag den 15 december 2022

Midsona AB (publ) (“Midsona”) meddelade idag att bolaget återigen har uppmärksammats för sin klimatstrategi och sitt ledarskap av det globala ideella miljöinitiativet CDP. För andra året i rad uppnår Midsona betyget A-, vilket placerar Midsona bland de bästa rapporterande börsbolagen i världen när det gäller klimatstrategier.

Midsona redovisar sin miljöpåverkan genom CDP, en global ideell organisation som driver världens ledande miljöinformationsplattform, och visar därigenom på sitt engagemang för miljötransparens. Midsona har redovisat sin miljöpåverkan genom CDP sedan 2021 och för 2022 har bolaget även fyllt i CDP:s frågeformulär om klimatförändringar. Genom att redovisa bolagets miljöpåverkan via CDP är Midsona förberett för att svara på den ökande efterfrågan på miljötransparens från finansiella institutioner, kunder och beslutsfattare. I redovisningen för 2022 presenterade Midsona detaljerad information om bolagets klimatrelaterade ledarskap och affärsstrategi, klimatpåverkan och miljöåtgärder inklusive en klimatrelaterad scenarioanalys och koldioxidövergångsplan i linje med målsättningen om max 1,5-graders uppvärmning för att nå både vetenskapsbaserade mål och bolagets Net-Zero-mål 2045.

"CDP-rapporteringen hjälper oss att identifiera och hantera miljörisker och att driva vår klimatförändringsagenda i enlighet med FN:s senaste forskning och globala utveckling med nya krav på framsteg varje år. Som ett ytterligare viktigt steg för att stärka Midsonas klimatarbete i linje med FN har vi i juli 2022 förbundit oss att sätta ett ambitiöst SBTi-godkänt Net-Zero-mål till år 2045. Målet är baserat på SBTi:s nya Net-Zero-standard som lanserades i oktober 2021”, säger Peter Åsberg, vd för Midsona.

Över 680 finansiella institutioner med tillgångar på 130 biljoner USD, och 280 inköpsorganisationer med 6,4 biljoner USD i inköpskostnader, begärde ut miljödata från företag via CDP. Rekordmånga företag svarade 2022, över 18 700 företag. Den fullständiga listan över företag som redovisar genom CDP kan nås här: https://www.cdp.net/en/responses

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

E-post: peter.asberg@midsona.com

Informationen i pressmeddelandet lämnades för offentliggörande den 15 december 2022 kl. 08.30 CET.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Pressmeddelande CDP 15 dec 2022