Extra bolagsstämma i Midsona

tisdag den 20 december 2022

På Midsona ABs (publ) extra bolagsstämma den 20 december 2022 valdes, enlighet med valberedningens förslag, Patrik Andersson och Anders Svensson till nya styrelseledamöter. Vidare valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Patrik Andersson till styrelseordförande.

Då styrelseordföranden Ola Erici och styrelseledamoten Peter Wahlberg har ställt sina platser till förfogande består styrelsen i Midsona således av Patrik Andersson (Ordförande), Heli Arantola, Sandra Kottenauer, Jari Latvanen, Henrik Stenqvist, Anders Svensson samt Johan Wester

Information om nya styrelseledamöter

Patrik Andersson (född 1963) var fram till nyligen koncernchef för börsnoterade kontanthanteringsbolaget Loomis, en post han innehaft sedan 2016. Tidigare befattningar inkluderar vd för Orkla Foods Sweden, vd för Rieber&Søn, chef för Swedish Match North Europe Division och vd för Wasabröd. Innan dess arbetade Patrik i olika chefspositioner inom Unilever-koncernen under 12 år.

Patrik innehar inga aktier i Midsona.

Utbildning: Master’s degree in economics and Business Administration, University of Lund.

Anders Svensson (född 1964) kommer senast från rollen som vd för ICA Sverige, där han var verksam i över 13 år. Innan dess hade Anders ledande operativa roller, bl.a. som vd på Arla Foods Sverige samt flera roller inom Procter & Gamble. Anders är för närvarande styrelseordförande i Stadium och Svensk Handel, samt styrelseledamot i Skistar och Svenskt Näringsliv.

Anders innehar 35 000 aktier av serie B i Midsona.

Utbildning: Bachelor of Science in Business Administration and Managerial Economics, University of Lund.

Både Patrik Andersson och Anders Svensson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

E-post: peter.asberg@midsona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 20 december 2022, kl. 11.45 CET.


Dokument och länkar

Pressmeddelande - EGM (2022-12-20)