Midsonas årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022 publicerad

onsdag den 5 april 2023

Midsonas årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022 finns nu tillgänglig för nedladdning på Midsonas hemsida https://www.midsona.com/.

En utskrift av den elektroniska versionen finns tillgänglig på Midsonas huvudkontor, Dockplatsen 16 i Malmö. Beställning av tryckt årsredovisning kan göras via e-post till info@midsona.com eller per telefon 040-601 82 00. Årsredovisningen finns även tillgänglig på koncernens hemsida i European Single Electronic Format (ESEF).

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

E-post: peter.asberg@midsona.com

Max Bokander, CFO

Telefon: +46 708 65 13 64

E-post: max.bokander@midsona.com

Denna information är sådan information som Midsona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersoners försorg den 5 april 2023 kl. 09:00 CEST.

Om Midsona

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Midsona Årsredovisning 2022
549300YMDO8YBYYI1981-2022-12-31-sv.zip
Pressmeddelande Midsonas offentliggörande av sin årsredovisning 2022