Midsonas valberedning inför årsstämma 2024

måndag den 30 oktober 2023

Valberedningen inför årsstämman 2024 har nu utsetts av de största aktieägarna i Midsona AB (publ) och består av följande ledamöter:

Henrik Munthe, Stena Adactum AB, valberedningens ordförande

Bengt Belfrage, Nordea Fonder

Rune Bro Róin, Roin Holding ApS

Patrik Andersson, styrelsens ordförande i Midsona 

Årsstämma för Midsona AB kommer att hållas den 7 maj 2024.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 52 procent av röstetalet för samtliga aktier i Midsona.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@midsona.com eller via post till Midsona AB (publ), Valberedningen, Box 21 009, 200 21 Malmö. Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Munthe, valberedningens ordförande

Telefon: +46 704 85 53 73 

Om Midsona

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Pressmeddelande - Valberedningen AGM 2024