Tomas Bergendahl föreslås som ny styrelseledamot

fredag den 12 januari 2024

Valberedningen i Midsona AB har beslutat att föreslå att Tomas Bergendahl, CFO på AAK AB (publ), väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman den 7 maj 2024. Styrelseledamoten Henrik Stenqvist har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

”Vi är mycket glada att kunna föreslå Tomas Bergendahl som ny styrelseledamot och tror att hans mångåriga erfarenhet som CFO kommer att vara mycket värdefull i styrelsens arbete. Vi vill också tacka Henrik Stenqvist för hans betydelsefulla insatser som styrelseledamot sedan 2017”, kommenterar Henrik Munthe, valberedningens ordförande.

Tomas Bergendahl är sedan 2021 CFO och Vice President för AAK AB (publ). Dessförinnan arbetade han bland annat som CFO på COWI Holding A/S och på Rederi AB TransAtlantic. Han har även mångårig erfarenhet från flertalet seniora finanspositioner inom Volvo Aero, såväl i Skandinavien som i USA.

Valberedningen fortsätter sitt arbete och det fullständiga förslaget kommer att offentliggöras senast i samband med kallelsen till årsstämman 2024.

Valberedningen består av Henrik Munthe (Stena Adactum AB), Bengt Belfrage (Nordea Fonder), Rune Bro Róin (Roin Holding ApS) och Patrik Andersson (styrelsens ordförande i Midsona).

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Henrik Munthe, valberedningens ordförande

Telefon: +46 704 85 53 73

OM MIDSONA

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Pressmeddelande - Valberedningen föreslår ny styrelseledamot