Midsona presenterar nya finansiella mål och ny strategi

onsdag den 6 mars 2024

Midsonas styrelse har beslutat om nya finansiella mål som grundar sig på koncernens position på en marknad som präglas av underliggande stark tillväxt. Samtidigt lanserar Midsona en ny strategi som ska stärka koncernens förutsättningar för lönsam tillväxt genom att främja synergier och utveckla erbjudandet.

De långsiktiga drivkrafterna bakom Midsonas tillväxtresa är orubbade – viljan att investera i en hälsosam livsstil ökar i hela västvärlden. Det finns ett fortsatt stort underliggande intresse för ekologiska och hållbara produkter. Den långsiktiga samhällsutvecklingen pekar entydigt mot ett skifte i vår konsumtion med en större medvetenhet i konsumtion, där exempelvis de nya nordiska näringsrekommendationerna att äta mer växtbaserat är ett tecken i tiden. Signaler om ljusare ekonomiska utsikter visar på att Midsona är väl positionerat att möta efterfrågan på hälsosamma livsmedel av hög kvalitet.

Midsona har tagit flera viktiga steg på sin förändringsresa det senaste året. Nu tar vi nästa steg som pekar ut riktningen framåt. Vi presenterar nya finansiella mål och samtidigt lanserar vi en ny strategi som syftar till att stärka vår position och vårt erbjudande utifrån våra starka varumärken. Vi har planer för att väsentligt förbättra rörelsemarginalen från vår nuvarande nivå och senast 2027 väsentligt kunna överträffa toppåret 2020 då vi nådde 6,5 procent. Vi kommer att arbeta för att ytterligare öka vår effektivitet och fokusera vår affär på de marknader, varumärken och produkter som har bäst förutsättningar att växa lönsamt”, säger Peter Åsberg, VD för Midsona.


Nya finansiella mål

Förutsättningarna för livsmedelsindustrin har förändrats och Midsona arbetar aktivt med att förbättra sin effektivitet och konkurrenskraft. I samband med ytterligare förändringar i en ny miljö presenterar Midsona nya finansiella mål1) som gäller fram till 2027:

  • Organisk tillväxt 3-5% i genomsnitt per år
  • EBIT-marginal (före jämförelsestörande poster) över 8% till 2027
  • Nettoskuld/justerad EBITDA upp till 2,5 gånger
     

Ny strategi

Midsona har genomfört en genomlysning av koncernens strategiska riktning och en ny strategi som antogs i början av 2024, som syftar till att stärka lönsamheten och lägga grunden för framtiden. Midsonas nya strategi står på tre ben:

  1. För det första arbetar Midsona för att ytterligare stärka positionen, driva tillväxt och utveckla erbjudandet inom ekologiska livsmedel genom att arbeta marknadsöverskridande med produktion, inköp, innovation och kommunikation. Det handlar om att nyttja synergier mellan varumärken som gör det enklare för konsumenten att navigera i utbudet.
  2. För det andra ska Midsona fortsätta att växa med sina starka hälsovarumärken på både befintliga och nya marknader. Sammantaget innebär detta att koncernen framöver kommer att fokusera på lönsam organisk tillväxt på utvalda marknader med hjälp av Midsonas tre prioriterade varumärken där det finns stor potential – Friggs, Earth Control och Gainomax.
  3. För det tredje ska Midsona effektivisera värdekedjan och harmonisera sortimentet för att på så sätt utveckla ett erbjudande som möter marknadens behov. Midsona eftersträvar hög effektivitet i allt, från inköp och varumärkesutveckling till produktion och logistik.
     

1) Koncernens tidigare finansiella mål

Nettoomsättningstillväxt över 15 procent i genomsnitt per år
EBITDA-marginal (före jämförelsestörande poster) över 12%
Nettoskuld/justerad EBITDA mellan 3-4 gånger
Utdelning minst 30 procent av resultat efter skatt

Se presentationen om nya strategin

Midsonas nya strategi kommer presenteras av VD och koncernchef Peter Åsberg på följande events.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Åsberg, VD och koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

E-post: peter.asberg@midsona.com  

Max Bokander, CFO

Telefon: +46 708 65 13 64

E-post: max.bokander@midsona.com

Denna information är sådan information som Midsona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 6 mars 2024 kl. 8.30 CET.

OM MIDSONA

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Pressmeddelande - Finansiella mål och strategi