Midsonas mission är att hjälpa människor till ett hälsosammare liv och genom våra rena växtbaserade och ekologiska produkter kan vi hjälpa dem att uppnå ett både hälsosamt och hållbart liv. 

Midsona prioriterar även medarbetarnas hälsa och säkerhet och rättighet att ha en kreativ och utvecklande arbetsmiljö och vi arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald bland personal och i chefs- och ledningsgrupper.

Det är av högsta prioritet för Midsona att respektera mänskliga rättighet och arbetsrättslagstiftning samt att skydda hälsa, säkerhet och miljö. Vi förväntar oss också att våra leverantörer och andra samarbetspartners sätter samma prioriteter.

Midsona är sedan flera år tillbaka deltagare i UN Global Compact och vi stöder därigenom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention mot korruption, ILO:s grundläggande konventioner samt Rio-deklarationen.

AGENDA 2030

Med Midsonas arbete för att förbättra människors hälsa och att verka för mänskliga rättigheter stöttar vi fem av de globala målen för hållbar utveckling.

 

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla

Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av föroreningar

Verka för en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Uppnå hållbar utveckling