Midsona höll en extra bolagsstämma den 31 oktober 2019 för beslut om styrelsens förslag till företrädesemission.

PRESSMEDDELANDEN

Beslut om företrädesemission (publ 2019-10-01)

Kallelse Extra bolagsstämma (publ 2019-10-01)

Offentliggörande av villkor för företrädesemissionen (publ 2019-10-28)

Stämmokommuniké (publ 2019-10-31)

Publicering prospekt (publ 2019-11-05)

Preliminärt resultat av Midsonas företrädesemission (publ 2019-11-22)

Slutligt resultat av Midsonas företrädesemission (publ 2019-11-25)