DIVISION DIRECTOR NORDICS ULRIKA PALM

Verkställande direktör Midsona Sverige AB sedan mars 2016 och Division Director Nordics sedan december 2018.

Född: 1973. Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg

Tidigare VD Lager 157, marknads- och innovationsdirektör för Lantmännen Cerealia samt olika positioner inom Procter & Gamble, Wella och Unilever.

Innehav: 12 000 teckningsoptioner (2017/2020) och 18 000 teckningsoptioner (2019/2022)