Ulrika2653_webb.jpg

ULRIKA PALM

Division Director Nordics sedan december 2018, VD Midsona Sverige AB sedan mars 2016

Född: 1973. Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg

Tidigare VD Lager 157, marknads- och innovationsdirektör för Lantmännen Cerealia samt olika positioner inom Procter & Gamble, Wella och Unilever.

Innehav: 10 000 B-aktier och 18 000 teckningsoptioner (2021/2024), samt
20 000 teckningsoptioner (2022/2025)