Anders_4115_webb.jpg

ANDERS SVENSSON

Styrelseledamot sedan 2022. Ledamot i revisionsutskottet.

Född 1964. Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi och nationalekonomi, Lunds universitet.

Verksam som industriell rådgivare. Styrelseordförande i Stadium AB och Svensk Handel. Styrelseledamot i Skistar AB och Svenskt Näringsliv (och koncernledningen). Tidigare VD ICA Sverige, vice VD ICA Gruppen, VD Arla Foods Sverige, ordförande Rynkeby Foods AS, ordförande Arla Foods Norge, styrelseledamot ICA-Banken och har haft befattningar inom Procter & Gamble och Andersen Consulting (idag Accenture).

Aktieinnehav: 35.000 B-aktier

Beroende: Nej