LEDAMOT JOHAN WESTER

Ledamot sedan 2009. Ledamot i revisionsutskottet och i ersättningsutskottet

Född 1966. Utbildning: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola

Senior Vice President i Stena Adactum. Styrelseordförande i S-Invest, Stena Renewable och Captum Group AB samt styrelseledamot i Beijer Electronics och S&L Access Systems AB.
Tidigare VD Mediatec Group och partner Arthur D. Little samt styrelseledamot Ballingslöv International AB och Personec Oy.
 

Innehav: 78 045 B-aktier (egna och familjemedlemmars)

Beroende: Ja. Beroende gentemot större aktieägare till följd av sin ställning inom Stena Adactum

Johan_Wester för webb.jpg