Midsona stärker positionen i Finland genom förvärv

fredag den 20 augusti 2021

Midsona AB (publ) har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i det finska bolaget Vitality and Oy (Vitality), en ledande aktör inom konsumenthälsa. Köpeskillingen uppgår till cirka 116 miljoner kronor (11,4 miljoner euro) på kassa- och skuldfri basis. Tillträde beräknas ske den 1 oktober 2021.

Midsonas ambition är att fortsätta att konsolidera marknaden i Norden genom förvärv i enlighet med bolagets tillväxtstrategi. Förvärvet av Vitality kommer genom dess breda produktportfölj inom konsumenthälsa (med dotterbolaget Bertil’s Health) och ekologiska livsmedel (med dotterbolaget Makrobios) att stärka Midsonas position i Finland.

"Vitality har via Bertil’s Health och Makrobios en stark ställning inom konsumenthälsa i Finland. Genom att nyttja vår befintliga plattform ser vi möjligheter att skapa en robust organisation med en stark närvaro och position inom såväl dagligvaruhandel som apotek och hälsofackhandel på den finska marknaden", säger Peter Åsberg, VD på Midsona.

Om Vitality

I Vitalitykoncernen ingår även bolagen Rootval Oy (som moderbolag i koncernen), Bertil’s Health Oy och Makrobios Oy (som dotterbolag till Vitality). Bertil’s Health (tidigare Valioravinto) grundades i Finland 1960 och är en ledande aktör inom konsumenthälsa. Bolaget erbjuder bland annat produkter under det egna varumärket Bertil’s samt kontraktstillverkning. Makrobios grundades 1984 och tillhandahåller ekologiska produkter.

Under 2020 omsatte Vitalitykoncernen cirka 146 miljoner kronor (13,8 miljoner euro) med justerat EBITDA på cirka 17 miljoner kronor (1,7 miljoner euro).

Säljare är Primo Capital (Kim Pomoell), Juuri Fund samt nyckelpersoner inom Vitalitykoncernen.

Finansiella effekter    

Köpeskillingen uppgår till cirka 116 miljoner kronor (11,4 miljoner euro), på kassa- och skuldfri basis och kommer erläggas kontant på tillträdesdagen. Köpeskillingen motsvarar en EV-multipel på cirka 6,8 x justerad EBITDA för 2020. Midsona har erforderliga medel för att finansiera förvärvet.


Denna information är sådan information som Midsona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl 11.00.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Pressmeddelande Vitality and Oy (SWE)