Midsonas årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023

tisdag den 9 april 2024

Midsonas årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten publiceras och finns tillgänglig på Midsonas webbplats https://www.midsona.se/investerare/finansiell_information/arsrapport/.

Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig i slutet av april och distribueras till de aktieägare som anmält intresse. Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten kan beställas genom att maila till info@midsona.com.

Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten finns även tillgänglig på bolagets webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

E-post: peter.asberg@midsona.com

Max Bokander, CFO

Telefon: +46 708 65 13 64

E-post: max.bokander@midsona.com

Denna information är sådan information som Midsona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersoners försorg den 9 april 2024 kl. 09:00 CEST.

Om Midsona

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Dokument och länkar

Midsona_ÅR2023_Final
549300YMDO8YBYYI1981-2023-12-31-sv.zip
Pressmeddelande Midsonas årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023