Årsstämma 2024

Information om årsstämman 2024

Midsona AB:s (publ) årsstämma 2024 kommer att hållas den 7 maj 2024. Mer information kommer att lämnas i samband med kallelsen.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till styrelsen i Midsona AB. Förslag ska ha inkommit till Midsona AB senast den 22 mars 2024 och skickas till bolagsjurist Tora Molander via e-post tora.molander@midsona.com eller via post till Midsona AB, att. Tora Molander, Box 21 009, 200 21 Malmö.