Årsstämma 2024

Information om årsstämman 2024

Midsona AB:s (publ) årsstämma 2024 avhölls den 7 maj 2024 kl 15.00 på High Court, Malmöhusvägen 1 i Malmö.

Protokoll och bilagor

Protokoll årsstämma 7 maj 2024

Bilaga 3

Bilaga 4

Dokument

Kallelse till årsstämma

Formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Information om föreslagna styrelseledamöter

Ersättningsrapport

Revisorsyttrande